top of page

L.A.S.T.B.M.Š.A.K. Ciltsdarba nolikums

1.         VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1.    Latvijas amerikāņu Stafordšīras terjeru, bulterjeru un molosu šķirņu audzētāju kluba (turpmāk tekstā Klubs) Ciltsdarba Nolikums (turpmāk tekstā Nolikums) atbilst Latvijas Kinoloģiskās Federācijas (LKF) Ciltsdarba Reglamentam.

1.2.    Nolikums kalpo mērķtiecīga ciltsdarba sekmēšanai.

1.3.    Klubs kontrolē vaislas dzīvnieku izmantošanu. Nav pieļaujama rūpnieciska, nesaprātīga suņu turēšana un vairošana.

1.4.    Nolikuma prasības ir saistošas visiem Kluba biedriem, kuri vēlas savus suņus un/vai kuces izmantot ciltsdarbā.

1.5.    Izņēmuma gadījumus, kas saistīti ar atkāpēm no Nolikuma prasībām, izskata Kluba Valde un pieņem konkrētu lēmumu katrā atsevišķā gadījumā.

 

2.         AUDZĒTĀJS UN VAISLAS SUŅA ĪPAŠNIEKS

2.1.    Vaislas suņa vai kuces īpašnieks ir persona, kura īpašumtiesības uz dzīvnieku ieguvusi likumīgā un dokumentāli pierādāmā ceļā.

2.2. Audzētājs ir kuces īpašnieks vai nomnieks. Audzētājam vai audzētavas īpašniekam jāiesniedz klubā rakstisks līgums par kuces nomāšanu vai kopīpašuma lietošanas noteikumiem savlaicīgi pirms pārošanas atļaujas saņemšanas. Nododot suni nomā, nomas līgums stājas spēkā ar to brīdi, kad suņa īpašnieks, kurš norādīts ciltsrakstos, ir reģistrējis līgumu klubā, ko apliecina kluba izpildinstitūcijas atbildīgās personas paraksts, kluba zīmogs un reģistrācijas datums. Minētais līgums 7 dienu laikā jāiesniedz LKF Ciltsgrāmatā.

2.2.    Par audzētāju var būt Latvijas Republikas iedzīvotājs vai LR reģistrēta juridiska persona.

 

3.         CILTSDARBA KONTROLE UN KONSULTĀCIJAS

3.1.    Kluba uzdevums ir sniegt vaislas dzīvnieku īpašniekiem visu nepieciešamo informāciju un konsultācijas ciltsdarba jautājumos.

3.2.    Kluba Valde izvēl no sava vidus Kluba ciltsdarba vadītāju, kura pienākumos ietilpst ciltsdarba vadīšana un kontrole, kā arī ciltsdarba kontrolieru apmācība.

3.3.    Ciltsdarba vadītājs kontrolē Nolikuma prasību izpildi un ir atbildīgs par pareizu un savlaicīgu ciltsdarba dokumentācijas noformēšanu.

 

4.         PRIEKŠNOTEIKUMI VAISLAS DZĪVNIEKU IZMANTOŠANAI

4.1.    Ciltsdarbā var izmantot tikai veselus, šķirnes standarta prasībām atbilstošus suņus un kuces ar spēcīgu nervu sistēmu, kuru ciltsraksti ir reģistrēti LKF Ciltsgrāmatā vai Reģistrā un, kuri normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā. Suni, kas ierakstīts Reģistrā, var izmantot ciltsdarbā ar partneri, kuram ir pilni ciltsraksti.

4.2.    Pie ciltsdarba netiek pielaisti dzīvnieki:

·         sliktā fiziskā kondīcijā,

·         ar iedzimtiem defektiem, tādiem kā: uzvedības anomālijas, iedzimts aklums vai kurlums, zaķa lūpa, defekti zobu sistēmā, žokļa anomālijas, kriptorhisms un monorhisms, nestandarta krāsa, skeleta deformācijas – lauzta aste u.c.,

·         slimojoši ar smagas pakāpes locītavu displāziju, iedzimtām acu slimībām, epilepsiju u.c.

4.3.    Gadījumos, ja rodas šaubas par vaislas dzīvnieka veselības stāvokli vai kondīciju, Klubs ir tiesīgs prasīt īpašniekam atrādīt dzīvnieku, kā arī pieprasīt veterinārārsta apstiprinātu slēdzienu par dzīvnieka veselības stāvokli un piemērotību vaislai.

4.4.    Kluba biedriem ir atļauts izmantot savu suņu pārošanai tikai tos Latvijā dzīvojošos suņus, kuru īpašnieki ir LKF klubu biedri un, kuri normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā .

4.5.    Izmantojot pārošanai citā valstī dzīvojošu suni, tam jābūt ar FCI atzītiem ciltsrakstiem un tam jāatbilst tās FCI biedra organizācijas ciltsdarba prasībām, kurā tas reģistrēts.

 

5.         PRASĪBAS VAISLAS KUCEI

5.1.    Vaislā izmanto kuces vecumā:

·         bull tipa terjeru šķirnēm (Bull type Terriers) no 15 mēnešiem līdz 8 gadiem;

·         molosu šķirnēm (Molossoid breeds) no 18 mēnešiem līdz 6 gadiem.

5.2. Kucei (izņemot 5.5. (5.5.1. un 5.5.2.)punktā minētās) jāsaņem divi eksterjera novērtējumi kādā no LKF sistēmā rīkotām izstādēm: viena atzīme ne zemāka par atzīmi „teicami”, otra ne zemāka par atzīmi „ļoti labi”. Kucei, kas vecāka par 2 gadiem – viens no novērtējumiem var būt saņemts junioru klasē. Izņēmuma gadījumos ir pieļaujama kuces individuāla apskate, kuru organizē klubs, saskaņojot ar LKF Ciltslietu Komisiju un Ekspertu Biroju. Ja kuce kādā no LKF sistēmā rīkotām izstādēm saņem novērtējumu 0 (diskvalifikāciju), tad tās izmantošana ciltsdarbā iespējama tikai ar LKF Ciltslietu komisijas atļauju;

 5.3. Šķirnēm, kuras minētas 1.pielikumā, ir jāiziet veselības pārbaude:

·             1.pielikuma 1.punktā minētām: rentgenoloģiskā pārbaude uz gūžas un elkoņa locītavas displāziju;

·             1.pielikuma 2.punktā minētām: acu pārbaude;

·             1.pielikuma 3.punktā minētām: ieteicama ģenētiskā NCL-A pārbaude (cerebrālā ataksija);

5.4. Jānokārto sociālās uzvedības pārbaudes tests saskaņā ar 2.pielikumu.

5.5. Kuce:

5.5.1. kuras ciltsraksti ir reģistrēti FCI neatzītās ciltsgrāmatās un kucei bez izcelsmi apliecinošiem dokumentiem, ja attiecīgās šķirnes pārstāvju reģistrācija LKF ciltsgrāmatā ir mazskaitlīga, ir izmantojama vaislā izņēmuma gadījumos ar Kluba, LKF Ciltslietu komisijas, Ekspertu Biroja un prezidija piekrišanu. Kucei ir jāsaņem LKF sistēmā rīkotās izstādēs pie 3 dažādiem ekspertiem 3 eksterjera vērtējumi „teicami” un 2 kvalitātes sertifikāti CQ, kā arī jāiziet 5.3. un 5.4.punktos noteiktās pārbaudes. Tās partnerim jābūt ar pilniem atzītiem ciltsrakstiem;

5.5.2. kuras vecākiem nav trīspakāpju LKF atzītās ciltsgrāmatās ierakstītu priekšteču ciltsrakstu, t.i., vecāki ir ierakstīti LKF Reģistrā, ir izmantojama vaislā, ja tā ir saņēmusi pie 2 ekspertiem LKF sistēmā rīkotās izstādēs 2 eksterjera vērtējumus „teicami” un 1 kvalitātes sertifikātu CQ, kā arī izgājusi 5.3. un 5.4.punktos noteiktās pārbaudes. Tās partnerim jābūt ar pilniem atzītiem ciltsrakstiem.

5.4.    Gada laikā vaislas kucei pieļaujams viens metiens. Ja kuce meklējas retāk nekā 2 reizes gadā, tad pārošana atļauta ne ātrāk kā desmit mēnešus pēc iepriekšējas rezultatīvās pārošanas. Pārošana uzskatama par rezultatīvu, ja metienā ir kaut viens kucēns.

 

6.        PRASĪBAS VAISLAS SUNIM

6.1.    Ciltsdarbā izmanto suni vecumā:

·         bull tipa terjeru šķirnēm (Bull type Terriers) no 15 mēnešiem (šķirnei miniatūrais bulterjers – no 12 mēnešiem) un bez maksimālā vecuma ierobežojuma;

·         molosu šķirnēm (Molossoid breeds) no 18 mēnešiem un bez maksimālā vecuma ierobežojuma.

6.2.    Sunim (izņemot 6.5. (6.5.1. un 6.5.2.) punktā minētos) jāsaņem divi eksterjera novērtējumi „teicami” kādā no LKF sistēmā rīkotām izstādēm. Sunim, kurš vecāks par 2 gadiem – viens no novērtējumiem var būt saņemts junioru klasē. Izņēmuma gadījumos ir pieļaujama suņa individuāla apskate, kuru organizē Klubs, saskaņojot ar LKF Ciltslietu Komisiju un Ekspertu Biroju. Ja suns kādā no LKF sistēmā rīkotām izstādēm saņem novērtējumu 0 (diskvalifikāciju), tad tā izmantošana ciltsdarbā iespējama tikai ar LKF Ciltslietu komisijas atļauju;

6.3.    Šķirnēm, kuras minētas 1.pielikumā, ir jāiziet veselības pārbaude:

·             1.pielikuma 1.punktā minētām: rentgenoloģiskā pārbaude uz gūžas un elkoņa locītavas displāziju;

·             1.pielikuma 2.punktā minētām: acu pārbaude;

·             1.pielikuma 3.punktā minētām: ieteicama ģenētiskā NCL-A pārbaude (cerebrālā ataksija);

6.4.        Jānokārto sociālās uzvedības pārbaudes tests saskaņā ar 2.pielikumu.

6.5.    Suns:

6.5.1.   kura ciltsraksti ir reģistrēti FCI neatzītās ciltsgrāmatās un sunim bez izcelsmi apliecinošiem dokumentiem, ja attiecīgās šķirnes pārstāvju reģistrācija LKF ciltsgrāmatā ir mazskaitlīga, ir izmantojams vaislā izņēmuma gadījumos ar Kluba, LKF Ciltslietu komisijas, Ekspertu Biroja un prezidija piekrišanu. Sunim ir jāsaņem LKF sistēmā rīkotās izstādēs pie 3 dažādiem ekspertiem 3 eksterjera vērtējumi „teicami” un 2 kvalitātes sertifikāti CQ, kā arī jāiziet 6.3. un 6.4.punktos minētās pārbaudes. Tā partnerei ir jābūt ar pilniem atzītiem ciltsrakstiem;

6.5.2.   kura vecākiem nav trīspakāpju LKF atzītās ciltsgrāmatās ierakstītu priekšteču ciltsrakstu, t.i., vecāki ir ierakstīti LKF Reģistrā, ir izmantojams vaislā, ja tas ir saņēmis pie 2 ekspertiem LKF sistēmā rīkotās izstādēs 2 eksterjera vērtējumus „teicami” un 1 kvalitātes sertifikātu CQ, kā arī izgājis 6.3. un 6.4.punktos minētās pārbaudes. Tā partnerei ir jābūt ar pilniem atzītiem ciltsrakstiem.

 

7.        PĀROŠANAS ATĻAUJA UN PĀROŠANA

7.1.    Pārošanas atļauja.

7.1.1.   Pārošanas atļauju audzētājs vai audzētavas īpašnieks saņem Klubā pirms kuces pārošanas. Pārošanas atļauju Kluba ciltsdarba vadītājs apstiprina ar savu parakstu un reģistrē Kluba pārošanas atļauju uzskaites grāmatā. Audzētavas īpašnieks pārošanas atļauju paraksta pats. Pārošanas atļauja ir derīga 1 (vienu) mēnesi no tās izdošanas datuma.

7.1.2.   Pārošanas aktu aizpilda pirms pārošanas un apstiprina ar abu partneru īpašnieku parakstiem. Pārošanas aktā norāda pārošanas apmaksas nosacījumus, kam ir līguma spēks.

7.1.3.   Pārošanas atļauju ar aizpildītu pārošanas aktu (ar vaislas suņa un kuces īpašnieku parakstiem) kuces īpašnieks nodod Klubā viena kalendārā mēneša laikā pēc pārošanas.

7.1.4.   Gadījumā, ja pārošana nenotiek, audzētājam jānodod pārošanas atļauja atpakaļ Klubā 1 (viena) mēneša laikā no tās izdošanas datuma.

7.2.    Pirms kuces pārošanas Kluba komisija ir tiesīga pārbaudīt apstākļu piemērotību vesela metiena izaudzēšanai.

7.3.    Pārošanas atļauja netiek izsniegta, ja kuce normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrēta Lauksaimniecības datu centrā.

7.4.    Pārošana.

7.4.1.   Latvijas amerikāņu Stafordšīras terjeru, bulterjeru un molosu šķirņu audzētāju klubs ir brīvprātīga sabiedriskā organizācija, un neviens vaislas suņa vai kuces īpašnieks nav spiests savu dzīvnieku pārot.

7.4.2.   Vaislas kuces īpašniekam ir tiesības pārot kuci ar vaislas suni pēc paša izvēles vai pēc Kluba ciltsdarba vadītāja ieteikuma.

7.4.3.   Pirmās pakāpes tuvradnieciskai pārošanai (tēvs-meita, dēls-māte, māsa-brālis) audzētājam, izņemot audzētavas īpašnieku, iepriekš jāsaņem Kluba rakstiska atļauja, kura vienlaicīgi ar metiena kartiņu jāiesniedz Ciltsgrāmatas vadītājam.

7.4.4.   Vienas meklēšanās laikā kuci drīkst pārot tikai ar vienu vaislas suni. Ja kuce sapārojusies ar vairākiem suņiem, tad kucēni tiek reģistrēti un ciltsraksti izsniegti tikai pēc DNS testa veikšanas. Ja ir notikusi neplānota kuces sapārošanās pie audzētāja vai audzētavas īpašnieka, kurš tur vairāk nekā vienu vīriešu kārtas suni, kucēniem ir jāveic DNS tests, lai noteiktu kucēnu tēvu. Ciltsraksti tiek izsniegti, pamatojoties uz testa rezultātiem.

 

8. METIENA KONTROLE

8.1.    Audzētājam un audzētavas īpašniekam ir pienākums paziņot klubam par metiena piedzimšanu trīs dienu laikā. Ja kuce ir palikusi „tukša”, īpašniekam par to jāpaziņo Klubam četrpadsmit dienu laikā pēc plānotā dzemdību termiņa.

8.2.    Kluba ciltsdarba vadītājs norīko kompetentu komisiju metiena kontroles veikšanai. Komisijas sastāvā jābūt vismaz vienai personai ar kinoloģisko izglītību, kura atbild par kucēnu fiziskā veselības stāvokļa apsekošanu apskates brīdī un apliecina to metiena apskates aktā ar savu parakstu. Neskaidros gadījumos kinologam ieteicams pieaicināt veterināro speciālistu. Audzētāja pienākums ir nodrošināt kontroles iespēju.

8.3.    Konflikta gadījuma audzētājs vai Klubs ir tiesīgs pieprasīt neatkarīgas metiena kontroles komisijas izveidošanu, kuru nozīmē LKF Ciltslietu Komisija.

8.4.    Metiena kontroles komisija aizpilda apskates aktu, kurā atzīmē visus būtiskos datus par metienu: kucēnu skaitu, kucēnu svaru apskates dienā, kucēnu un kuces turēšanas un barošanas apstākļus, konstatētos kucēnu anatomiskās uzbūves defektus u.c.. Apskates aktu paraksta komisijas locekļi un audzētājs. Šo aktu komisija pēc pēdējās apskates 8 (astoņu) nedēļu vecumā iesniedz Kluba ciltsdarba vadītājam.

8.5.    Metiena apskate notiek vismaz divreiz: pirmo reizi līdz piecu dienu vecumam, otro reizi 8 (astoņu) nedēļu vecumā pēc kucēnu identifikācijas (tetovēšanas vai mikročipa ievadīšanas) un vakcinācijas veikšanas. Nepieciešamības gadījumā var veikt papildus apskates. Visus transporta izdevumus, kas saistīti ar metiena apskati, sedz audzētājs.

8.6.    Metienā kucēnu ierobežojumu nav (tikai rekomendācijas), metienā tiek atstāti veseli un standartam atbilstoši kucēni. Kluba komisija ir tiesīga lemt par kucēnu skaita samazināšanu metienā un uzdodot audzētājam humāni eitanazēt daļu metienā dzimušo kucēnu.

8.7.    Ja metienā pirmās apskates laikā, kuru veic Kluba komisija vai audzētavas īpašnieks, tiek konstatēti kucēni ar iedzimtiem fiziskiem, tie humāni eitanazējami.

8.8.    Kucēni, kuru svars dzimšanas brīdī ir mazāks par 50% no dzimušo kucēnu vidējā svara, arī ir humāni eitanazējami.

8.9.    Ja metiena pēdējās apskates laikā tiek konstatēti kucēni ar fiziskiem defektiem, tad audzētājam jānodrošina šo kucēnu veterinārā apskate (ar LKF norīkojumu) un pēc slēdziena saņemšanas kluba Valde jāpieņem lēmums par kucēnu turpmāko likteni.

8.10. Kucēnus drīkst nodot jaunajiem īpašniekiem tikai pēc pēdējās apskates, pēc astoņu nedēļu vecuma sasniegšanas un veterināro normu noteiktā karantīnas laika pēc vakcinācijas. Ja tiek pārkāpts šajā nolikumā noteiktais realizācijas laiks un kucēni realizēti ātrāk, tad Klubam ir tiesības ātrāk realizētajiem kucēniem anulēt ciltsrakstus.

8.11. Pārdodot vai atdodot kucēnus ar nepārejošiem defektiem, audzētājam jāsaņem jaunā īpašnieka paraksts par to, ka jaunais īpašnieks neizmantos šo dzīvnieku vaislā. Kucēniem ar nepārejošiem defektiem tiek izdoti ciltsraksti ar spiedogu „Nav izmantojams ciltsdarbā.”.

8.12. Ja metiena apskatē tiek konstatēts kaut viens metiss, tad viss metiens netiek reģistrēts.

8.13. Nododot kucēnus jaunajiem īpašniekiem, audzētājam jānodrošina kucēna atsavināšanas noteiktas formas līguma abpusēja parakstīšana, visus būtiskos metiena kontroles komisijas reģistrētos datus atspoguļojot līgumā. Līgums kalpo par pamatu LKF ciltsrakstu izsniegšanai kucēna jaunajam īpašniekam.

 

 

9.        VAISLAS KUCES ĪPAŠNIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

9.1.    Par kuces pārošanu, metiena izaudzēšanu un realizāciju ir atbildīgs tās īpašnieks.

9.2.    Vaislas kuces īpašnieka (audzētāja) pienākums ir kuces pārošanai izmantot tikai un vienīgi tādu vaislas suni, kurš atbilst visām Nolikumā izvirzītajām prasībām.

9.3.    Nav pieļaujama kuces pārošana ar suni, kas nav reģistrēts FCI sistēmā sastāvošā organizācijā, kā arī iegūt no kuces Klubā nereģistrētus metienus.

9.4.    Audzētajam jānodrošina kucei un tās pēcnācējiem labi turēšanas apstākļi un atbilstoša barošana.

9.5.    Kucēnu pirmā attārpošana jāveic 3 (trīs) nedēļu vecumā, otrā un turpmākas – nedēļu pirms vakcinācijas.

9.6.    Visiem metiena kucēniem līdz pēdējai apskatei jāveic identifikācija ievadot mikročipu.

9.7.    Visiem metiena kucēniem līdz pēdējai apskatei jāuzsāk vakcinācija.

9.8.    Audzētajam jānorēķinās ar vaislas suņa īpašnieku pārošanas aktā, kam ir līguma spēks, atrunātajā kārtībā.

 

10.     VAISLAS SUŅA ĪPAŠNIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

10.1. Vaislas suņa īpašnieks drīkst pieņemt pārošanai ar savu suni tikai tādas kuces, kas reģistrētas FCI sistēmā sastāvošās organizācijās.

10.2. Suņa īpašniekam pirms pārošanas jāpieprasa kuces īpašniekam uzradīt LKF noteiktas formas pārošanas atļauju.

10.3. Īpašniekam jānodrošina savam sunim labi turēšanas apstākļi un atbilstoša barošana.

10.4. Pirms pārošanas starp suņa un kuces īpašnieku ir sastādāms un parakstāms līgums par pārošanas noteikumiem.

10.5. Suņa īpašnieks uzņemas atbildību par vaislas kuci, kura ir atstāta pie viņa uz pārošanas laiku.

 

11.     AUDZĒTAVAS UN AFIKSI

11.1.Audzētavas

11.1.1.          Audzētavas (Augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas un Pamata līmeņa (Premium) audzētavas) reģistrāciju veic LKF, atbilstoši LKF normatīvajiem aktiem.

11.1.2.          Audzētavas īpašniekam savā darbībā jāievēro LKF nolikums „Nolikums par audzētavām”, kā arī citas LKF normatīvajos aktos audzētavu īpašniekiem noteiktās prasības.

11.1.3.          Audzētavas īpašniekam ir tiesības patstāvīgi veikt ciltsdarbu, izmantojot vaislā dzīvniekus, kas atbilst Nolikuma prasībām.

11.1.4.          Audzētavas īpašniekam jānodrošina Kluba metiena kontroles komisijai iespēja veikt metiena apskati vismaz vienu reizi 8 (astoņu) nedēļu vecumā. Nepieciešamības gadījumā var veikt papildus apskates. Visus transporta izdevumus, kas saistīti ar metiena apskati, sedz audzētavas īpašnieks.

11.1.5.          Audzētavas īpašniekam regulāri jāizdara ieraksti LKF izsniegtajā Audzētavas grāmatā. Šie dati ir pamats akta aizpildīšanai, kad Kluba metiena kontroles komisija veic metiena apskati 8 (astoņu) nedēļu vecumā.

11.1.6.          Ja audzētavā tiek konstatēti LKF Ciltsdarba Reglamenta, Nolikuma vai veterināro prasību pārkāpumi, Kluba Valde ir tiesīga griezties LKF Ciltslietu komisijā ar lūgumu apturēt audzētavas darbību.

11.1.7.          Augstākā līmeņa audzētavas (Super Premium) īpašniekam ir tiesības uz atvieglojumiem, ko noteicis  LKF šī līmeņa audzētavu īpašniekiem.

11.2.Afiksi

11.2.1.          Afiksu reģistrāciju veic LKF, atbilstoši LKF normatīvajiem aktiem.

11.2.2.          Afiksu izmantošana notiek atbilstoši LKF normatīvajiem aktiem.

 

12.     METIENA REĢISTRĀCIJA UN MAKSĀJUMI

12.2. Metiena reģistrāciju LKF Ciltsgrāmatā veic Kluba ciltsdarba vadītājs.

12.3. Audzētāja vai audzētavas īpašnieka pienākums ir apmaksāt Klubā metiena reģistrāciju un ciltsrakstus pēdējās kucēnu apskates laikā (8 nedēļu vecumā). Šīs apskates laikā audzētājs un audzētavas īpašnieks iesniedz Klubā informāciju par kucēnu vārdiem, tetovējuma vai mikročipa numuru u.c. nepieciešamo informāciju. Pēc visu kucēnu nodošanas jaunajiem īpašniekiem, audzētājs un audzētavas īpašnieks Kluba ciltsdarba vadītājam iesniedz informāciju par jaunajiem īpašniekiem.

12.4. Audzētājam vai audzētavas īpašniekam jāreģistrē visi kucēni, kas ir dzīvi uz pēdējas apskates brīdi. Atsevišķu kucēnu reģistrācija nav pieļaujama. Kucēniem, kuri ir vaislas brāķi, tiek izdoti ciltsraksti ar attiecīgu atzīmi.

 

 

13.     ATBILDĪBA PAR CILTSDARBA NOLIKUMA PĀRKĀPUMIEM

13.2. Gadījumā, ja Kluba biedrs pārkāpj Nolikuma prasības, Kluba Valde var lemt par viņa sodīšanu ar brīdinājumu, ciltsdarba aizliegumu uz laiku, vai izslēgšanu no Kluba.

13.3. Kuces īpašnieku var sodīt, ja tas, piemēram:

·             kuci sapārojis ar suni, kas neatbilst Nolikuma prasībām;

·             nav nodrošinājis atbilstošus kuces un tās pēcnācēju turēšanas un barošanas apstākļus;

·             apzināti slēpis kucēnus ar iedzimtiem defektiem;

·             savlaicīgi nav apmaksājis metiena reģistrāciju;

·             pārdevis kucēnus pirms pēdējās apskates 8 (astoņu) nedēļu vecumā;

·             pārdevis kucēnus bez vakcinācijas vai neievērojot veterinārajās normās noteikto karantīnas laiku pēc pēdējās vakcinācijas;

·             nav norēķinājies ar vaislas suņa īpašnieku;

·             ieguvis no savas kuces klubā nereģistrētu metienu.

13.4. Suņa īpašnieku var sodīt, ja tas, piemēram:

·             sapārojis savu suni ar kuci, kura nav reģistrēta FCI sistēmā sastāvošā organizācijā;

·             sapārojis savu suni ar kuci, kuras īpašnieks nav pirms pārošanas uzrādījis LKF noteiktas formas pārošanas atļauju.

13.5. Audzētavas īpašnieku var sodīt, ja tas, piemēram:

·             nav izpildījis LKF nolikuma „Nolikums par audzētavām” prasības;

·             nav veicis Kluba noteiktos maksājumus;

·             savlaicīgi nav apmaksājis metiena reģistrāciju;

·             pārdevis kucēnus pirms pēdējās apskates 8 (astoņu) nedēļu vecumā;

·             pārdevis kucēnus bez vakcinācijas vai neievērojot veterinārajās normās noteikto karantīnas laiku pēc pēdējās vakcinācijas;

·             nav norēķinājies ar vaislas suņa īpašnieku;

·             ieguvis no savas kuces Klubā nereģistrētu metienu.

1.PIELIKUMS

L.A.S.T.B.M.Š.A.K.

CILTSDARBA NOLIKUMAM

1. ELKOŅA UN GŪŽAS LOCĪTAVAS DISPLĀZIJA

1.1. Rentgenoloģiskā pārbaude uz gūžas un elkoņa locītavas displāziju jāveic:

  • 1.1.1.   Molosu šķirnēm (Molossoid breeds) (pārbaude veicama no 18 mēnešu vecuma):

Angļu mastifs

Bulmastifs

Neapoles mastifs

Tibetas mastifs

Argentīnas dogs

Vācu dogs

Kanārijas presa

Dienvidāfrikas burbūls

  • 1.1.2.   Amerikāņu Stafordšīras terjeriem (pārbaude veicama no 14 mēnešu vecuma).

1.2.   Vaislā izmantojamas kuces ar sekojošiem pārbaudes rezultātiem: gūžas locītavai – A, B, C, D pakāpe (vācu dogiem – A, B), elkoņa locītavai -0, 1, 2 (vācu dogiem - 0,1); kucei ar gūžas locītavas displāzijas pakāpi D jāpiemeklē partneris ar pārbaudes rezultātiem A, B; ar 2.pakāpi pārošanai izmantot suņus ar 0 vai 1.pakāpi.

1.3.   Vaislā izmantojami suņi ar sekojošiem pārbaudes rezultātiem: gūžas locītavai – A, B, C pakāpe (vācu dogiem – A, B); elkoņa locītavai -0,1,2 (vācu dogiem – 0,1); ar 2.pakāpi pārošanai izmantot suņus ar 0 vai 1.pakāpi.

 

2. ACU PĀRBAUDE (vienu reizi divos gados)

  • Miniatūrais bulterjers

 

3. ĢENĒTISKĀ NCL-A PĀRBAUDE (CEREBRĀLĀ ATAKSIJA)

3.1.   Bull tipa terjeru šķirnēm (Bull type Terriers) (pārbaude veicama jebkurā vecumā):

  • Amerikāņu Stafordšīras terjers.

3.2.  Rekomendācija: kopā ar ģenētisku NCL-A pārbaudi veikt DNS pārbaudi.

bottom of page